VÄRLDENS BÄSTA JOBB - PERSONLIG ASSISTENT
Vaad ska en assistennt göra?
 
Perssolingassistens är ett livsgorande arbete behöv och lever som fynktioshender har inte lätt .For oss är det världens Livs gladje ochTryghet.Det är det vikigaste arbetet som man kan ha. Att finnas däe och  ta hand om vardgen framför allt att ta hand on det Persson inte klara av. Det kan var på alla omojlhet . Men som en Ass behöver gora. Arbetsuppgiften kan vara olicka men det som saknas är stemar Regler om att vara personlig assistent uppgiften som jag tänker på är att det behöves mer rutiner sam goda erfanhet. Uppgiften som görs för oss brukaren är allt som en vänlig Person kan.Det är inte vi som väljaer utan Vi bilr tvungade att ha er i varit live. fast om vi inte vill entillingen som jag kan inte gora själv så mina Ass gora tycker jag. Sedan Er det en annan åken de inte kan uttföra jobbet så frågar man andera Ass om de kan eller vill göra det åt mig.Jag menar att jag inte kan tvungar min Ass att göra en såke som dom inte kan eller bra på.Livet är inte alltid en dance på Rosor!!!!!!!